10 grudnia 2008

następny link z serii "ZIELONYM MÓWIMY ZDECYDOWANE NIE"

czyli o tym, jak wygląda globalne ocieplenie z punktu widzenia naukowca, a nie oszołoma:

http://www.rp.pl/artykul/2,230987.html